صاحبان کسب و کار می توانند برای بالا بردن اثر بخشی تبلیغات خود اقدام به تدوین برنامه تبلیغاتی توسط کارشناسان تبلیغات و بازاریابی این کانون نمایند.