درباره ما

درباره ما


داشتن یک برنامه هدفمند برای کمپین تبلیغاتی
انتخاب محل مناسب برای تبلیغات محیطی با توجه به بازار هدف
داشتن ابزار تبلیغاتی مناسب ( تیزر تبلیغاتی ، طراحی گرافیکی ) بر اساس اصول تبلیغات

حال کانون تبلیغاتی گون آی تبریز با توجه به نیاز کسب و کارها به عوامل بالا در کمپین تبلیغاتی اقدام به راه اندازی سامانه تبلیغات محیطی ایران نمود. که در آن صاحبان کسب و کار ها می توانند تقاضای تدوین برنامه تبلیغاتی ، ساخت تیزر تبلیغاتی و تقاضای طراحی گرافیک برای بیلبوردها و …. نمایند.

از سوی دیگر صاحبان رسانه نیز به سهولت می توانند تمامی رسانه های محیطی خود را در این سامانه به اشتراک گذاشته و اجاره دهند.