بلوار ملکی ، تقاطع خاوران و یاغچیان ، مقابل پارک شمیم (رفت )

020