بلوار ملکی ، تقاطع خاوران و یاغچیان ، مقابل پارک شمیم (برگشت)

021