جاده ائل گلی بالاتر از هتل شهریار ، رفت به ائل گلی

کد : 044