تبریز به آذرشهر، پل عابر پیاده، سه راهی گوگان،رفت

کد : 118