تبریز به آذرشهر، پل عابر پیاده، سه راهی گوگان، برگشت

کد : 119