خیابان والفجر، ابتدای امامت ، مسیر رفت به شهر چای ( بیلبورد سمت چپ )

کد : 302