پل عابر پیاده شهید کسایی ورود به ائل گلی

کد : 294