بازار، پل گرجیلر میدان دانشسرا به سمت میدان نماز وجه 1

کد : 307