بازار، پل گرجیلر میدان دانشسرا به سمت میدان نماز ( بیلبورد راست )

کد : 308