بازار، پل گرجیلر میدان دانشسرا به سمت میدان نماز ( بیلبورد چپ )

کد : 309