بازار، ابتدای خیابان فردوسی روبروی پاساژ مولانا

کد : 310