ولیعصر، خیابان استانداری، مسیر رفت به رودکی (مقابل ماهی خوب)

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟