کیانپارس، جاده ساحلی غربی، نبش خیابان ۵

بررسی اجمالی

این بیلبورد دو وجهی است

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟