ضلع شمال شرقی، پل سوم (دید از پل)

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟