بلوار پاسداران، ضلع جنوبی سه راهی فرودگاه (دید از چهار شیر)

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟