بلوار گلستان، میدان کارگر (دید از بلوار گلستان)

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟