بلوار گلستان، میدان کارگر (دید از میدان کارگر)

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟