کیانپارس، جاده ساحلی غربی، نبش خیابان ۱۳

بررسی اجمالی

این بیلبورد دو وجهی است.

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟