ساحلی شرقی، حد فاصل پل هفتم و تقاطع خرمکوشک (دید از پل هفتم)

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟