ساحلی شرقی، حد فاصل پل هفتم و تقاطع خرمکوشک (دید از خرمکوشک)

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟