جاده ساحلی غربی، دید از کیانپارس

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟