جاده ساحلی غربی، دید از گلستان

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟