کیانپارس، بلوار شهید چمران، میدان فلسطین، محوطه آتش نشانی

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟