بزرگراه مدرس، پدافند هوایی

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟