پل هفتم، ضلع جنوب شرق، حدفاصل دوربرگردان، انتهای پل هفتم تا پل سیاه

بررسی اجمالی

جزئیات

لوکیشن

اطراف این مکان چیست ؟