بلوار پاسداران، ضلع شمال شرق سه راهی فرودگاه (کریدر نفت)

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟