حد فاصل فرودگاه و سه راهی فرودگاه، مسیر شرق به غرب

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟