بلوار پاسداران، حدفاصل سه راهی فرودگاه تا شرکت ملی حفاری (دید از میدان فرودگاه)

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟