بلوار پاسداران، حدفاصل شرکت ملی حفاری تا سه راهی فرودگاه

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟