بلوار مقدس اردبیلی ورودی از سمت استان گیلان و شهرک صنعتی

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟