سه راه خیام (بلوار ملک آباد)، ضلع جنوب شرقی به سمت احمد آباد و فلسطین

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟