اتوبان تبریز-ارومیه، پل شهید قاضی، دید از ارومیه

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟