اتوبان تبریز-آذرشهر، شهرک صنعتی شهید سلیمی، دید از تبریز

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟