پل وادی رحمت، رفت به ارومیه (چپ)

بررسی اجمالی

جزئیات

  • شناسه:
    tabriz-123
  • ابعاد تابلو:
    ۳.۵ × ۱۲.۵
  • نوع تبلیغ:

اطراف این مکان چیست ؟