اتوبان آذرشهر، پل پتروشیمی، رفت به تبریز (چپ)

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟