اتوبان تبریز-آذرشهر، پل دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، دید از آذرشهر

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟