اتوبان تبریز-آذرشهر، پل تقاطع آذرشهر، گوگان دید از تبریز

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟