ولیعصر، فلکه شریعتی، مقابل بانک سپه

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟