ولیعصر، خیابان پروین اعتصامی، مسیر رفت به پارک اعتصامی

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟