میدان ائل گلی، مقابل پله ها، رفوژ (وسط)

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟