میدان ائل گلی ، نبش میدان

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟