جاده ائل گلی، اول کوی سهند

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟