جاده ائل گلی، فلکه خیام، رفت به پل کابلی

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟