اتوبان تبریز-مرند، مقابل پایانه بار تبریز، دید از مرند

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟