روبروی بیمارستان بین المللی، ابتدای افلاک نما

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟