شهرک زعفرانیه، فلکه شهریار ، سازه ۱

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟