شهرک زعفرانیه، فلکه شهریار ، سازه ۲

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟