اتوبان تبریز-مرند، ورودی پایانه بار، دید از تبریز

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟